Otvaranjem pristupnih pregovora s Europskom unijom pred Hrvatskom je bila najzahtjevnija faza na putu prema punopravnom članstvu.

Anticipirajući mogućnosti budućeg članstva, pokrenuta je edukacija Znanjem do sredstava, znanjem za Europu.

U sklopu dvaju ciklusa više od 30 studenata Sveučilišta u Rijeci educirano je u području projektnog menadžmenta, pridonoseći razvijanju ljudskih kapaciteta Primorsko-goranske županije za prijavu i provedbu projekata. Po završetku edukacije studenti su pisali završni rad, razradu projektne ideje primjenjujući naučenu metodologiju. Uručena im je diploma, a studenti druge generacije dobili su i mogućnost uključivanja u rad EU kluba, udruge osnovane uz potporu Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Povezana vijest:  Lions – Programi međunarodne razmjene (2009. - 2015.)