Odlukom Senata, a na prijedlog Ekonomskog fakulteta, Zaklada Sveučilišta u Rijeci imenovana je bazom Sveučilišta u Rijeci. Cilj je povezati Sveučilište s gospodarstvom, ustanovama i drugim pravnim osobama iz okruženja u svrhu provođenja znanstvenog i stručnog rada u praksi.

Zaklada od 2017. studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci nudi mogućnost stručne prakse u ukupnom fondu od 80 radnih sati. Mentoriranim radom u područjima projektnog menadžmena, komunikacije i prikupljanja sredstava studenti usavršavaju postojeće, ali i stječu nove profesionalne vještine tražene na tržištu rada.

Do kraja 2019. stručnu praksu u Zakladi završilo je desetero studenata, s preko 800 sati praktičnog rada. Nastavno na uspješnu suradnju, Ekonomski fakultet predložio je da se Zaklada Sveučilišta uvrsti u listu stručnih baza. U okviru navedenog, Andrea Laurić, stručna suradnica za financije i razvoje projekte, imenovana je mentoricom.

Povezana vijest:  Najava natječaja za dodjelu Nagrade za transfer znanja