Studentima Ekonomskog fakulteta Zaklada Sveučilišta u Rijeci omogućava obavljanje stručne prakse u ukupnom fondu od 80 radnih sati. Obavljanjem stručne prakse studenti usavršavaju postojeće te stječu nove vještine potrebne na tržištu rada. Moduli stručne prakse jesu: fundraising, projektni menadžment te PR i komunikacije.

Putem fundraising modula studenti kroz javne kampanje istražuju primjere dobre prakse, sami osmišljavaju kampanje, izrađuju budžet i akcijske planove te istražuju dostupne fondove i uče kako izgleda prijava na natječaje. Kroz modul projektnog menadžmenta studenti imaju mogućnost provođenja novih programa te sudjelovanja u organizaciji postojećih. Nadalje, uključuju se u pisanje i razradu projektnih prijedloga te uče kako upravljati projektom. U modulu PR i komunikacija izrađuju komunikacijsku strategiju, te sudjeluju u vođenju i stvaranju sadržaja za komunikacijske kanale Zaklade. Stručnu praksu u Zakladi je do kraja 2019. godine odradilo desetero studenata, a trenutni polaznik stručne prakse Zaklade je Antonio Piljan, student Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Zaklada Sveučilišta u Rijeci studentima nudi i uključivanje u razne aktivnosti putem volontiranja. Volonteri mogu steći iskustvo u organizaciji događaja, pripremi materijala i logistike te promociji. Za svako volontiranje studenti dobivaju službenu zahvalnicu te ovjerene sate u volonterskoj knjižnici. U rad Zaklade u volonterskom angažmanu nedavno se uključila Jelena Hrkač.

 

 

Povezana vijest:  Predstavnice Zaklade polaznice Akademije filantropije