Stručna baza i volontiranje

 

 

STRUČNA PRAKSA

Od 2017. godine Zaklada Sveučilišta u Rijeci studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci nudi mogućnost obavljanja stručne prakse u ukupnom fondu od 80 radnih sati. Mentoriranim radom na projektima Zaklade studenti usavršavaju postojeće, ali i stječu nove profesionalne vještine tražene na tržištu rada.

Do kraja 2019. stručnu praksu u Zakladi odradilo je desetero studenata s preko 800 sati praktičnog rada. Sredinom 2020. Odlukom Senata, a na prijedlog Ekonomskog fakulteta, Zaklada Sveučilišta stječe status stručne baze Sveučilišta u Rijeci. U okviru navedenog, Andrea Laurić, stručna suradnica za financije i razvoje projekte, imenovana je mentoricom.


Moduli stručne prakse

FUNDRAISING

  • Javna kampanja: istraživanje primjera dobre prakse, osmišljavanje kampanje, definiranje ciljeva i ciljne skupine, izrada budžeta i financijske konstrukcije, upiti za pokroviteljstva ili sponzorstva, izrada akcijskog plana, provedba, evaluacija, izvještavanje
  • Fondovi: istraživanje dostupnih fondova, izrada fundraising baze, planiranje, razrada projektne matrice, prijava na natječaj(e)

PROJEKTNI MENADŽMENT

  • Provođenje novih programa ili sudjelovanje u organizaciji postojećih 
  • Pisanje i razrada projektnog prijedloga
  • Upravljanje projektom i projektnim ciklusom
  • Organizacija, promocija i produkcija

PR & KOMUNIKACIJA

  • Izrada komunikacijske strategije i implementacija
  • Sudjelovanje u vođenju i stvaranju sadržaja za komunikacijske kanale Zaklade: mrežne stranice, društvene mreže, newsletter, odnosi s medijima, organizacija press konferencija, praćenja događanja, interna komunikacija
  • Pisanje vijesti, dopisa, izvještavanje, fotografiranje, dizajn
  • Upravljanje imidžom organizacije

Ako ste zainteresirani obavljati stručnu praksu u Zakladi i steći nova znanja i vještine u dinamičnom timu, slobodno se obratite Centru za karijere Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

VOLONTIRANJE

Zaklada Sveučilišta u Rijeci u svoje razne aktivnosti uključuje i volontere. Volontiranjem na projektima i aktivnostima Zaklade studentima se nudi iskustvo u organizaciji događaja, pripremi materijala i logistike te promociji, a za svako volontiranje dobivaju se službena zahvalnica i ovjereni sati u volonterskoj knjižici. Samo 2018. godine Zaklada je imala skoro 20 volontera i volonterki, a svake godine ta se brojka povećava. Ako ste zainteresirani za volontiranje na projektima Zaklade, slobodno nam se obratite na zaklada@uniri.hr ili na broj telefona 051 406 515.