Međunarodna partnerstva

Uz bogatu projektnu aktivnost i suradnju lokalnog i nacionalnog karaktera, Zaklada Sveučilišta sudjelovala je u provedbi i partnerstvu europskih projekata.

Schwab Charitable
2018.

Schwab Charitable, neovisna javna dobrotvorna organizacija iz Orlanda, SAD i Zaklada Sveučilišta u Rijeci potpisali su 2018. ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s ciljem uspostave dugoročnog okvira za daljnji razvoj bioetike u Rijeci, ali i jugoistočnoj Europi i regiji Mediterana. Glavni dio podrške namijenjen je međunarodnoj bioetičkoj konferenciji vezanoj uz temu urbane bioetike i interdisciplinarnih urbanističkih pitanja, dok će se preostali dio podrške namijeniti uspostavljanju stipendije za znanstvenice i umjetnice Delta Woman Award.

Gender Equality Network in the European Research Area (GENERA)
Obzor 2020, 2015. – 2018.

GENERA je projekt razvoja modela rodne ravnopravnosti s ciljem kontinuiranog praćenja i unapređenja rodno ravnopravnih planova u istraživačkim institucijama i organizacijama koje financiraju istraživanja te uklanjanje strukturnih prepreka napretka žena u znanosti. Projekt je provodio konzorcij 13 organizacija, uz sudjelovanje brojnih partnera i promatrača. Nakon kick-off meetinga u Bruxellesu, Zaklada Sveučilišta dobila je status promatrača te beneficirala od rezultata projekata.

Responsible Research and Innovation Tools (RRI Tools)
Obzor 2020, 2014. – 2016.

RRI Tools je projekt sa svrhom poticanja odgovornih istraživanja i inovacija za društvo, s društvom. Multidisciplinarni konzorcij činilo je 26 partnera i 19 hubova iz 30 europskih zemalja pod vodstvom španjolske fondacije la Caixa. Zaklada Sveučilišta u Rijeci sudjelovala je kao partner iz Hrvatske na poziv regionalnog koordinatora projekta Centra za promociju znanosti iz Beograda. U Rijeci je organizirano predstavljanje projekta na Sveučilištu u Rijeci (veljača 2016.), simpozij na međunarodnoj ICIE konferenciji o izvrsnosti i inovacijama u obrazovanju i psihologiji (svibanj 2016.) te RRI Tools trening: Alati odgovorne znanosti i istraživanja – Riječka ideja kao pokretač suradnje i razvoja znanosti i lokalne zajednice (rujan 2016.). Predstavnice Zaklade sudjelovale su na treningu i završnoj regionalnoj konferenciji projekta (Beograd, 2016.).

genderSTE: Science, Technology and Environment
COST, 2012. – 2016.

Europski projekt genderSTE mreža je istraživača i donositelja odluka iz područja znanosti, tehnologije i okoliša, okupljena s ciljem integracije načela rodne ravnopravnosti u znanosti. Članovi projekta bila su vladina tijela, istraživačke organizacije, sveučilišta, neprofitne organizacije te privatne tvrtke iz 40 zemalja Europe i šire.

Zaklada Sveučilišta, u ulozi lokalnog partnera, otvorila je diskusiju o položaju žena u znanosti, istraživanju i inovacijama na Sveučilištu u Rijeci organiziravši u svibnju 2014. informativnu radionicu Capacity Building Workshop on Structural Change na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za donositelje odluka. Na radionici je sudjelovalo 25 polaznika iz zemalja regije i Europske unije. Predstavnice Zaklade su 2016. sudjelovale na treningu Gender in Research and in Horizon 2020 Projects u Novom Sadu, a iskustva ovog projekta 2018. prezentirale su u Zagrebu na radionici o odgovornom istraživanju u sklopu akcije Marie Sklodowska-Curie.