Zaklada je mjesto susreta i suradnje različitih aktera – sveučilišne i akademske zajednice, poslovnog svijeta, javnog i civilnog sektora s ciljem stvaranja društva znanja i lokalne zajednice europske dimenzije. Realizirani su mnogobrojni samostalni i suradnički projekti lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, organizirane akcije, tribine i konferencije, provedene edukacije, razmjene, ali i zagovaračke aktivnosti.

Projekti i suradnje grupirani su u nekoliko glavnih kategorija: case study natjecanje Realizator, međunarodna partnerstva, mreže i suradnje, stručna baza i volontiranje te arhiva projekata.