Riječko iskustvo za riječku izvrsnost

 

 

Natječaj za dodjelu nagrade Riječko iskustvo za riječku izvrsnost (RI za RI) provodi se u sklopu Zakladinog programa Riječka ideja – smjer Poticaj, a sukladno Prioritetnim i strateškim smjernicama Zaklade Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2018. – 2021.

Cilj i svrha Natječaja je prepoznavanje, vrednovanje te nagrađivanje studenata Sveučilišta u Rijeci koji su se istaknuli svojim izvrsnim uspjehom tijekom školovanja, te iznimnim postignućima u drugim oblicima javnog djelovanja – volonterski rad (iznimno u obzir će se uzeti i drugi oblici društvenog angažmana – umjetnost, kultura, sport, istraživanje). Na Natječaj se mogu prijaviti studenti svih razina i smjerova.

Kriteriji su izvrsnost u nastavnom procesu (prosječna ocjena koju je student postigao tijekom studija u prethodnoj akademskoj godini mora biti minimalno 4,0 ili više, odnosno 75%); iznimna postignuća u drugim oblicima javnog djelovanja; međunarodna prepoznatljivost prijavitelja; potencijal prijavitelja za daljnji napredak i razvoj i doprinos prijavitelja daljnjem unaprjeđenju, razvoju, primjeni i popularizaciji znanstvenog, umjetničkog, stručnog i drugog rada riječkih sveučilišnih nastavnika (s posebnim naglaskom na  članove Vijeća professora emeritusa Sveučilišta u Rijeci).

Natječaj je otvoren i za hrvatske i strane državljane koji imaju status redovnog ili izvanrednog studenta Sveučilišta u Rijeci (ne odnosi se na studente u sklopu Erasmusa programa).