Otvoreni natječaji

Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade za transfer znanja

Zaklada Sveučilišta u Rijeci u suradnji s tvrtkama partnerima Alarm Automatika d.o.o. i Geotech d.o.o. u sklopu programa Riječka ideja - smjer Poticaj, raspisala je natječaj za Nagradu za transfer znanja. Cilj i svrha Nagrade su prepoznavanje i nagrađivanje primjera...

read more

Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade za transfer znanja

Zaklada Sveučilišta u Rijeci u suradnji s tvrtkom partner Alarm automatika d.o.o. u sklopu programa Riječka ideja, smjer Poticaj, raspisala je natječaj za Nagradu za transfer znanja. Cilj i svrha Nagrade su prepoznavanje i nagrađivanje primjera dobre prakse –...

read more