Nagrada za transfer znanja

 

 

Sukladno Prioritetnim i strateškim smjernicama Zaklade Sveučilišta u Rijeci za razdoblje od 2018. do 2021. i Strategiji Sveučilišta u Rijeci (2014. – 2020.), cilj i svrha Nagrade za transfer znanja su prepoznavanje i nagrađivanje primjera dobre prakse – uspješnih transfera znanja sa Sveučilišta u Rijeci u gospodarsku i širu zajednicu.

Transfer znanja obuhvaća sve naplatne djelatnosti kojima se, koristeći kompetencije, stručno znanje i opremu Sveučilišta, stvara vrijednost za gospodarske i druge subjekte, odnosno komercijalizira intelektualno vlasništvo Sveučilišta u Rijeci koristeći se pritom najboljim poslovnim praksama na dobrobit Sveučilišta i njegovih sastavnica, zaposlenika i šireg društvenog okruženja.

Nagrada se dodjeljuje na godišnjoj razini u kategorijama: poslovna suradnja (Consultancy), inovacijski projekti (Contract Research) i razvoj tehnoloških rješenja (Technology Transfer).

Dodatno, ovom se nagradom nastoji potaknuti stvaranje primjenjivih znanja na Sveučilištu u Rijeci, povećavati vidljivost Sveučilišta u Rijeci i korištenje znanstvene i druge opreme Sveučilišta u Rijeci, približiti sveučilišne studijske programe potrebama gospodarstva i šire zajednice, unaprijediti zapošljivost studenata, povećati znanstvene i umjetničke produkcije te financijske rezultate Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.

Natječaj se provodi u sklopu programa Riječka ideja, smjer Poticaj. U 2019. raspisan je u suradnji s tvrtkom partner Alarm automatika d.o.o. 

 

DOBITNICI NAGRADE
— 

2019.
Informatička potpora osobama s disleksijom za efikasnije čitanje uz pomoć slogovne metode (SyllAssist)
Kategorija: Poslovna suradnja

U njezinu je središtu proces izrade mobilne aplikacije OmoReader za čitanje za populaciju osoba s disleksijom, koja se u Hrvatskoj procjenjuje na 12%. Prijava je realizirana u suradnji s OmoLab komunikacije d. o. o. i Locastic d. o. o. Nagrada se dodjelila timu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci.