Središnji natječaji

 

 

POTPORA IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI

Zaklada Sveučilišta u Rijeci sustavno pruža potporu izdavačkoj djelatnosti na području znanosti i umjetnosti za objavljivanje knjiga, udžbenika, monografija, znanstvenih ili stručnih časopisa, zbornika radova te referentnih djela važnih za unaprjeđenje nastave znanstvenog rada na Sveučilištu, objavljivanje elektroničkih verzija nastavnih sadržaja na web-stranicama te objavljivanje znanstvenih radova. Osnovna je zadaća izdavačke djelatnosti pridonijeti razvitku nastavnih, znanstvenih i stručnih djelatnosti te osigurati literaturu koja će omogućiti stjecanje stručnih znanja.

 

POTPORA ORGANIZACIJI SKUPOVA

Sufinanciranjem organizacije postojećih i novih znanstvenih/stručnih skupova i umjetničkih programa, Zaklada pruža potporu djelatnicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima za njihovo znanstveno i stručno usavršavanje. Provođenjem ovog natječaja ističe se važnost skupova kao mjesta razmjene novih ideja i znanja u svrhu osobnog razvoja znanstvenika i umjetnika, pa tako i Sveučilišta u Rijeci.

 

POTPORA SUDJELOVANJU NA SKUPOVIMA

Zaklada Sveučilišta u Rijeci sustavno pruža potporu djelatnicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima za njihovo znanstveno i stručno usavršavanje sufinanciranjem sudjelovanja na znanstvenim/stručnim skupovima i umjetničkim programima. Provođenjem ovog natječaja želi se istaknuti važnost skupova kao mjesta razmjene novih ideja i znanja u svrhu osobnog razvoja znanstvenika i umjetnika, pa tako i Sveučilišta u Rijeci.

 

POTPORA STUDENTSKIM PROJEKTIMA I STRUČNIM USAVRŠAVANJIMA STUDENATA

Natječajem se želi istaknuti važnost uključenosti studenata u aktivnosti izvan redovitih studentskih aktivnosti, što utječe na pozitivne ishode učenja, utječe na usavršavanje organizacijskih vještina, komunikacijskih sposobnosti, vještina držanja predavanja i prezentacija te pridonose ukupnoj uspješnosti visokoškolskog obrazovanja i društvu općenito.