Obveze korisnika

 

 

Obveze korisnika sredstava Zaklade su sljedeće:

 

KORIŠTENJE SREDSTAVA

  • Dodijeljena sredstva ne smiju se, bez odobrenja Zaklade, upotrijebiti ni u koju drugu svrhu osim za izvedbu prijavljene djelatnosti.
  • Primatelj je dužan na zahtjev Zaklade, u razumnom roku, omogućiti uvid u tijek djelatnosti, dokumentaciju o realizaciji djelatnosti i korištenju sredstava.
  • Primatelj je dužan vratiti Zakladi sva neupotrijebljena sredstva, odnosno naknaditi sredstva koja nisu iskorištena u sladu s Ugovorom.
  • Primatelj je dužan naknaditi Zakladi svu štetu koju bi mogla pretrpjeti zbog povrede odredaba Ugovora o načinu i svrsi korištenja dodijeljenih sredstava.

 

 IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI DJELATNOSTI I KORIŠTENJU SREDSTAVA

  • Primatelj se obvezuje da će pravodobno podnijeti Zakladi potpuno i cjelovito Završno izvješće o obavljenoj djelatnosti na obrascu i prema uputama navedenima u dokumentima u prilogu.
  • Završno izvješće o obavljenoj djelatnosti mora biti podneseno najkasnije do datuma navedenog u Ugovoru.
  • Primatelj se obvezuje da će Zakladu izvijestiti o izvorima i iznosima sredstava za djelatnost koja je predmet ovog Ugovora, a koje je primio tijekom vremena do podnošenja Završnog izvješća.

 

 IZVJEŠTAVANJE JAVNOSTI

  • Primatelj je dužan prigodom izvještavanja javnosti o provedbi djelatnosti i njezinim rezultatima izričito navesti da je projekt podržan sredstvima Zaklade te istaknuti logotip Zaklade na svim promotivnim i ostalim materijalima financirane djelatnosti.
  • Ako se radi o sufinanciranoj izdavačkoj djelatnosti u primjerku izdanja primatelj je dužan uz logotip Zaklade istaknuti sljedeći tekst: “Tiskanje ove knjige/časopisa/brošure/i sl. omogućeno je uz financijsku potporu Zaklade Sveučilišta u Rijeci temeljem Ugovora (Klasa: navesti klasu Ugovora, Ur. broj: navesti ur. broj Ugovora). Mišljenja izražena u ovoj (navesti vrstu izdanja) mišljenja su autora i ne izražavaju nužno stajalište Zaklade Sveučilišta u Rijeci.“

 

DOKUMENTACIJA

Upute za izradu završnog izvješća

Središnji natječaji — Obrazac za podnošenje završnog izvješća

SIZIF — Obrazac za podnošenje završnog izvješća

Zaklada Sveučilišta — logo