Fond SIZIF

 

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Ured za znanost Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci u ožujku 2017. pokrenuli su studentski znanstveni fond SIZIF čiji je cilj potaknuti i poduprijeti studente u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti.

Fond je otvoren studentima svih znanstvenih razina i područja preddiplomskog, diplomskog, integriranog sveučilišnog studija i stručnog specijalističkog diplomskog studija Sveučilišta u Rijeci. Fondom se financiraju tri kategorije – provedba znanstvenog istraživanja, aktivno sudjelovanje na skupovima te objavljivanja znanstvenih i stručnih radova.

Fond je kontinuirano otvoren za prijavu u provedbenoj godini.