Učestalo postavljena pitanja

 

 

 1. Mogu li se sredstva dodijeliti mimo natječaja?

Ne. Zaklada dodjeljuje sredstva isključivo temeljem provedenih natječaja.

 1. Mogu li se prijaviti na natječaj Zaklade, a nisam zaposlen, niti sam student na Sveučilištu u Rijeci?

Ne. Na natječaje Zaklade mogu se prijaviti samo članovi Sveučilišta u Rijeci i iznimno oni koji su nekim projektom ili dugoročnijom suradnjom vezani uz Sveučilište.

 1. Kako ću znati kad će se raspisati natječaj?

Dinamika raspisivanja natječaja za dodjelu sredstava ovisi o količini sredstava kojima raspolažemo u danom razdoblju. Informacije o radu Zaklade možete zaprimati putem našeg newslettera, a okvirni godišnji hodogram natječaja možete pogledati ovdje.

 1. Što znači mogućnost retroaktivne dodjele sredstava?

Budući da nije moguće vremenski uskladiti raspisivanje natječaja sa svakom pojedinom aktivnošću potencijalnih korisnika, Zaklada Vam omogućuje da prijavite već izvršenu djelatnost ako je ona započela nakon isteka roka za prijavu istovrsnog prethodnog natječaja, a nije već bila prijavljena na odgovarajući prethodni natječaj.

 1. Dobio/la sam sredstva od Zaklade za sudjelovanje na konferenciji. Mogu li, u slučaju spriječenosti odlaska na tu konferenciju, upotrijebiti dobivena sredstva za sličnu konferenciju?

Dodijeljena sredstva ne smiju se upotrijebiti ni u koju drugu svrhu bez odobrenja Zaklade, osim za izvedbu prijavljene djelatnosti. Možete, dakle, uputiti zahtjev za prenamjenom sredstava Upravnom odboru Zaklade.

 1. U kojem roku moram podnijeti završno izvješće?

Završno izvješće dužni ste podnijeti najkasnije u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora kako je i propisano u članku 4. Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade.

 1. U kojoj formi moram podnijeti završno izvješće?

Potpuno i cjelovito Završno izvješće o obavljenoj djelatnosti dužni ste podnijeti na priloženom Obrascu za podnošenje završnog izvješća te sukladno uputama koje su dostupne ovdje.

 1. U čemu se sastoji moja obveza izvještavanja javnosti?

Kao primatelj sredstava Zaklade dužni ste prigodom izvještavanja javnosti o provedbi djelatnosti i njezinim rezultatima izričito navesti da je projekt podržan sredstvima Zaklade. Logotip Zaklade u formatu za tisak dostupan je ovdje.

 1. Je li potrebno uplatiti kotizaciju za prijavu na natječaje Zaklade?

Uplata kotizacija za prijavu na natječaje Zaklade je ukinuta; nije ju potrebno uplaćivati.

 1. Za koje troškove je potrebno priložiti potvrde o troškovima u prijavnom obrascu?

Potvrde o troškovima u prijavnom obrascu (račun ili predračun) potrebno je priložiti za sve troškove provedbe prijavljene djelatnosti za koje se traži sufinanciranje. Prilaganje samo popisa troškova bez računa ili predračuna za njih neće se smatrati zadovoljavajućim.

 1. Je li moguće prijaviti djelatnosti koje se odnose na iduću akademsku godinu?

S obzirom na mogućnost retroaktivne prijave djelatnosti predlaže se da se prijavljuju djelatnosti koje se provode u kalendarskoj godini u kojoj je raspisan natječaj, odnosno retroaktivno za sve izvršene djelatnosti.

 1. Mogu li se prijavi na natječaje priložiti preporuke profesora u mirovini?

Prijavi na natječaje Zaklade mogu se priložiti preporuke profesora u mirovini.