Financijske prilike Zaklade možemo kategorizirati u Središnje i tematske natječaje, te fond SIZIF. Središnjim natječajima sredstva se dodjeljuju u četiri različite kategorije – izdavačka djelatnost, organizacija skupova, sudjelovanje na skupovima i studentske aktivnosti. 

Tematski natječaji su natječaji koje Zaklada raspisuje kada se za to ukaže potreba i financijska mogućnost. Tematski natječaji se u pravilu raspisuju za financiranja projekta ili usluga rješavanja konkretnih potreba iz zajednice (primjerice, natječaj za izradu mrežnih stranica pojedine sastavnice ili pojedine jedinice lokalne samouprave, vizualna rješenja nagrade i slično) te financiranja projekata koji pridonose realizaciji strateških smjernica Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Fondom SIZIF, koji Zaklada provodi u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, podupire se znanstveno-istraživačka djelatnost studenata.

Zaklada dodjeljuje jednokratne potpore članovima Sveučilišta u Rijeci isključivo putem natječaja.

 

PRIJAVE

Prijave na natječaje vrše se putem Zakladinog Elektroničkog sustava za prijavu projekata (EPP). Detaljne upute u vezi s prijavom navedene su u pojedinačnim uvjetima natječaja.

 

PROCJENA PRIJAVA

Sve prijave podložne su ocjeni Upravnog odbora, stručnih povjerenstava i stručnjaka u svojstvu recenzenata koje odabire Upravni odbor Zaklade na prijedlog ravnateljice. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Upravni odbor Zaklade u skladu s općim i posebnim uvjetima navedenim u Pravilniku o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

 

DATUMI NATJEČAJA

Točan datum raspisanih natječaja određuje se sukladno dinamici prikupljenih sredstva za svaku kalendarsku godinu pojedinačno. Ako želite primati obavijesti o raspisanim natječajima i ostalim aktivnostima Zaklade, prijavite se na Zakladin newsletter ZAKon.