Promotivni materijal-MAIN

Promotivni materijal

Promotivni materijal Zaklade Sveučilišta u Rijeci osmišljen je i prvi puta tiskan u sklopu akcije “Rijeka z(n)a znanje” 2006. godine. Materijal svojim sadržajem promiče znanost i kulturu, a istodobno je izraz lokalnih i regionalnih posebnosti i identiteta grada Rijeke i šire regionalne zajednice.

Na materijalima (majice, blokovi, kalendari, magneti, slike, torbe i dr.) su otisnute karikature riječkog strip crtača Ivana Miškovića koji je posebno za tu prigodu izradio seriju “12 x crno”. Serija prikazuje motive znanstvenih i kulturnih ličnosti koji su živjeli ili djelovali u Rijeci ili na širem regionalnom području. Oni uključuju:
Ivanu Brlić Mažuranić
Vinka Frančiškovića
Janka Polić Kamova
Julija Klovića
Ivana Mažuranića
Mlikaricu
Andriju Mohorovičića
Josipa Pančića
Franju Petrisa
Frana Supila
Nikolu Teslu
Ivana Zajca

Cjenik promotivnog materijala
MAJICE (muške i ženske; M, L i XL veličina) – 50,00 kn
BLOK A4 (na jedan od likova iz kolekcije) – 15,00 kn
BLOK A5 (na jedan od likova iz kolekcije) – 10,00 kn
MAGNET (na jedan od likova iz kolekcije) – 5,00 kn

Ukoliko ste zainteresirani za kupnju slobodno nam se obratite na naš broj telefona 051 40 65 86 ili e-poštom na zaklada@uniri.hr.
Narudžbu ćemo napraviti u skladu s Vašim željama i stanjem naših zaliha.

Kako donirati?

Predlažemo Vam dvije opcije:

1. Postanite naš član podupiratelj

kao fizička osoba koja godišnje (jednokratno ili obročno) uplaćuje
najmanje 5.000 kn;
ili kao pravna osoba koja godišnje (jednokratno ili obročno) uplaćuje
najmanje 10.000 kn

2. Postanite donator Zaklade

izdvajajući jednokratno Vama najprihvatljiviji iznos: 100 kn, 200 kn, 500 kn, 1.000 kn, 2.000 kn, 3.000,00, 5.000,00 ili više kuna.


Svoje uplate izvršite u korist:

Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
IBAN HR1023600001101654604


Pod opis plaćanja navedite svoje ime i prezime kako bismo Vam se mogli zahvaliti i izvještavati Vas o korištenju doniranih sredstava.

Hvala!


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora