Realizator 2019.: Upute za predaju rješenja poslovnih slučajeva


Dragi realizatori i realizatorice, približavamo se roku predaje rješenja poslovnih slučajeva. U nastavku vam donosimo nekoliko važnih uputa.

Poziv na tribinu ‘Dual Career: Business or Pleasure?’


Je li „power couple“ samo mit? Ako ne, kako (ne) funkcioniraju dvije karijere? RiHub, 21. studenog 2019. u 18:00 sati...


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora