Healthcare as a Public Space – poziv na predavanje i konferenciju

Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci poziva Vas na javno predavanje i međunarodnu konferenciju.

Predavanje prof. dr. sc. Ilhana Ilkilica Etička pitanja interkulturalnosti u zdravstvenoj zaštiti bit će održano 3. rujna 2019. na Sveučilištu u Rijeci, Medicinski fakultet, u Vijećnici fakulteta (3. kat) s početkom u 14:00. Međunarodna konferencija Zdravstvena zaštita kao javni prostor: Društvena integracija i društvena različitost u kontekstu dostupnosti zdravstvene zaštite u Europi bit će održana 5. i 6. rujna 2019. na Sveučilištu u RijeciMedicinski fakultet.

Javno predavanje i međunarodna konferencija financirane su u sklopu HERA istraživačkog programa projektom Zdravstvena zaštita kao javni prostor: Društvena integracija i društvena različitost u kontekstu dostupnosti zdravstvene zaštite u Europi (HERA 1.194).

Program je dostupan na poveznici.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora