Zaklada u sveučilišnom timu TEFCE projekta

Sveučilište u Rijeci partner je u Erasmus+ projektu Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta (eng. Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education (TEFCE)).

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju angažmana europskih sveučilišta u rješavanju društvenih izazova na lokalnoj i regionalnoj razini, dok je specifični cilj projekta razvijanje inovativnih i izvedivih instrumenata politike na sveučilištima i na europskoj razini za podršku, praćenje i ocjenjivanje angažmana sveučilišta u zajednici.

S obzirom na dosadašnje iskustvo, Zaklada Sveučilišta 17. srpnja 2019. sudjelovala je na sastanku sveučilišnog tima za pilotiranje ovog novog instrumenta. Cilj je doprinijeti sustavnom prepoznavanju i mapiranju primjera dobre prakse suradnje Sveučilišta u Rijeci sa zajednicom. Isti proces prethodno je proveden na partnerskim sveučilištima u Njemačkoj i Nizozemskoj.

Projektni konzorcij TEFCE projekta čine Tehničko sveučilište Dresden, koordinator projekta, Grad Dresden, Sveučilište u Twenteu – Centar za istraživanje politika visokog obrazovanja, Centar znanja Twente Regija Twente, Institut za tehnologiju u Dublinu, Gradsko vijeće Grada Dublina, Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka, Sveučilište u Ghentu, Katalonsko udruženje javnih sveučilišta, Institut za javne politike i menadžment, Europski konzorcij inovativnih sveučilišta, Institut za razvoj obrazovanja.

Više informacija dostupno je na službenim mrežnim stranicama projekta TEFCE.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora