Održana konferencija „Urbana bioetika: Od pametnih gradova do gradova etike života“

Zaklada UNIRi_1705-18052019_152

U Rijeci, 17. svibnja 2019. na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, u okviru 21. Riječkih dana bioetike održana je konferencija „Urbana bioetika: Od pametnih gradova do gradova etike života”. Cilj konferencije bio je staviti naglasak na grad kao živo tijelo koje nadilazi tradicionalne teme urbane bioetike, te uvodi nove kategorije poput arhitekture, kulture, energije, okoliša, zdravlja, prometa i sl.

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorio dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, te su znanstvenici Jefrrey Chan, ravnateljica Zaklade Sveučilišta Iva Rinčić, Michael Cheng-tek Tai, Kostas Theologou, Hyeong Ju Kim, Dejan Mumović, Lisa Schweitzer, Dina Šimunić, Ji Won Shim, Tin Oberman, Vanja Vasiljev, Gilberto Marzano i Hanna Hubenko kroz 14 izlaganja predstavili teme i studije etičkih pitanja urbanog razvoja, pametnih gradova i inovacija kao i vrijednost građanske participacije i privatnosti. Nakon izlaganja, sudionici konferencije imali su priliku raspravljati o iznešenim temama i referirati se na sam naslov konferencije.

U prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci održana je i svečanost dodjele Nagrade Fritz Jahr za istraživanje i promociju europske bioetike koja je uručena doktoru filozofije Michaelu Cheng-tek Taiu, a sudionici konferencije sljedeći su dan posjetili gradove Hum i Roč u okviru studijskog posjeta Istri.

Konferencija se realizirala kroz donaciju dobrotvornog fonda Schwab (Schwab Charitable, SAD) s ciljem potpore interdisciplinarnosti i trans-sektorskog pristupa suvremenim bioetičkim temama.

Cjelokupnu fotogaleriju možete pogledati na poveznici.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora