Objavljen program međunarodne konferencije “Urbana bioetika: Od pametnih do gradova etike života”

21 bioetika_web mediji_

U sklopu 21. Dana bioetike, od  17. do 18. svibnja 2019. godine u Rijeci će biti održana međunarodna konferencija ,,Urbana bioetika: od pametnih do gradova etike života” u organizaciji Zaklade Sveučilišta i Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Katedre za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, UNESCO-ve katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, Dokumentacijsko-istraživačkog centra za integrativnu bioetiku „Fritz Jahr“ Sveučilišta u Rijeci i Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

Konferencija naglasak stavlja na grad kao živo tijelo, te nadilazi tradicionalne teme zdravstvene zaštite u gradu i uvodi nove kategorije poput arhitekture, kulture, energije, okoliša, zdravlja, prometa, sigurnost i sl. U sklopu konferencije dodijelit će se i nagrada “Fritz Jahr” za istraživanje i promociju europske bioetike.

PROGRAM KONFERENCIJE

Petak, 17. svibnja 2019.

09:00–09:30 Registracija
Mjesto: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vijećnica, 3. kat
Adresa: Braće Branchetta 20, Rijeka

09:30–09:45 Svečano otvorenje i pozdravni govori

09:45–10:00  Jeffrey Chan (Singapore): Urban Ethics in the Age of Planetary Urbanisation

10:00–10:15 Iva Rinčić (Croatia): From Bioethical Standards to Urban Bioethical Standards: Rationale, Strongholds and Aims

10:15–10:30 Michael Cheng-tek Tai (Taiwan): Future Urban Bioethics Standards from a Holistic Point of View

10:30–10:45 Hans-Martin Sass (United States/Germany/China): Urban Health and Happiness in Hutongs and High-rises

10:45–11:00 Kostas Theologou (Greece): Space and Ethos: The Inextricable Cultural Bi-pole of Urban Bioethics

11:00–11:15 Hyeongjoo Kim and Chankyu Lee (South Korea): A Groundwork of the Artificial Intelligence Humanities

11:15–11:30  Pauza

11:30–11:45 Dejan Mumović (United Kingdom): Smart Buildings and Bioethics: Competence, Integrity and Responsibility

11:45–12:00 Lisa Schweitzer (USA): Locational Privacy and the Smart City

12:00–12:15 Dina Šimunić and Srećko Gajović (Croatia): The Smart Innovative City  

12:15–12:30 Jiwon Shim (South Korea): The Minimalist Robot Form in Smart Cities

12:30–12:45 Jiwon Shim, Byun Sunyong (South Korea): The Study of Ethical Issues Involving Surgical Robots in Urban Bioethics

12:45–13:00 Pauza

13:00–13:15 Predrag Slijepčević (United Kingdom): The Biocentric View of the Metropolis

13:15–13:30 Tin Oberman (United Kingdom): Urban Soundscapes

13:30–13:45 Vanja Vasiljev (Croatia): Urban Health

13:45–14:00 Gilberto Marzano (Latvia/Poland/Italy): Crowdsourcing: A Challenge for Citizens’ Participation

14:00–14:15 Hanna Hubenko (Ukraine): A Bioethics Workshop: An Urban-Cultural Project

14:15–14:45 Završna diskusija

Mjesto: Fakultet zdravstvenih studija
Adresa: Viktora Cara Emina 5, Rijeka

15:00–15:15  Dodjela nagrade “Fritz Jahr”

15:30–16:30 Ručak

19:30-21:00 Posjet Trsatskoj Gradini

Subota, 18. svibnja 2019.

10:00 Studijsko putovanje u Istru i “najmanji grad na svijetu”

Ulazak na konferenciju je slobodan i ne zahtijeva prethodnu registraciju.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora