15. godina Zaklade Sveučilišta u Rijeci

cover_facebook_zs1

Osnovana 03. ožujka 2003. godine od Sveučilišta u Rijeci, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Zaklada Sveučilišta u Rijeci najstarija je sveučilišna zaklada u Republici Hrvatskoj.  Zaklada je registrirana kao samostalna neprofitna organizacija, izdvojena iz Sveučilišta u Rijeci, ali integrirana u njegove ciljeve i programe.

Zakladom upravlja Upravni odbor, neovisno tijelo koje donosi strategije, planove, evaluacije i odluke ključne za strateški rad. Upravni odbor čini 5 članova (tri predstavnika Sveučilišta u Rijeci, jedan predstavnik Grada Rijeke i jedan predstavnik Primorsko-goranske županije). Predsjednici Upravnog Odbora Zaklade bili su: prof. dr. sc. Petra Šarčević (2003.-2005.), prof. dr. sc. Ivan Vanja Frančišković (2005.-2015.) te sadašnji predsjednik prof. dr. sc. Damir Zec (2015. – ), dok su funkciju ravnateljice Zaklade obnašale sadašnja rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc Snježana Prijić Samaržija (2003.-2009.), zatim prof. dr. sc. Sanja Barić (2009.-2013.), a sadašnjoj ravnateljici izv. prof. dr. sc. Ivi Rinčić u tijeku je drugi mandat.

Glavna područja Zakladinog djelovanja su prikupljanje, te distribucija sredstava u akademsku i širu zajednicu putem javnih natječaja kojima Zaklada podupire znanstveni i istraživački rad, studentske aktivnosti, podržava inicijative vezane za razvoj lokalne zajednice i ostale projekte koji su prioritetni za Sveučilište u Rijeci. Treći stup djelovanja Zaklade je promocija prepoznatih društvenih vrijednosti (odgovornost, čestitost, jednakost, transparentnost itd.) kroz vlastite projekte i programe.

U takvom se kontekstu Zaklada opredijelila za javnu misiju unapređenja budućnosti Sveučilišta u Rijeci kao temeljne znanstvene institucije u regiji i doprinosu svijesti u zajednici o važnosti Sveučilišta i potrebama intersektorske suradnje, odabravši filantropiju kao model realizacije svojih ciljeva i alat razvoja vlastite zajednice.

U spomenutom je razdoblju Zaklada provela ukupno 93 natječaja, uložila više od 9.800.000,00 kn, te poduprla 2.421 korisnika. Posebno valja istaknuti činjenicu da je Zaklada u proteklih 15 godina nagradila 93 izvrsnih znanstvenika i umjetnika (od toga 46 muškaraca i 47 žena) za njihova iznimna postignuća u znanosti, umjetnosti, nastavnom i stručnom radu, te javnom djelovanju.

Paralelno s natječajima, uz pomoć brojnih partnera, Zaklada je osmislila i provela više od sedam edukacijskih programa i projekata, jedanaest javnih događanja i tribina, te provela niz lokalnih akcija od kojih su neke, poput Donatorske aukcije slika te utrke Akademski zec, sada već tradicionalne, te se održavaju petu godinu.

Posljednjih godina Zaklada poseban trud ulaže u i jačanje kapaciteta studenata za zapošljavanje pa se tako od 2016. godine provodi projekt Realizator, u kojemu je dosad sudjelovalo više od 150 studenata rješavajući stvarne poslovne slučajeve poduzeća, a njihova inovativna rješenja, osim novčane nagrade, imaju i konkretnu priliku za realizaciju. Ulaganje u studente očitalo se i kroz razne potpore studentskim projektima i usavršavanjima, međunarodne razmjene, stipendije na temelju socijalnih kriterija, natječaja za sufinanciranje studentskih aktivnosti, a od 2017. godine, u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, Zaklada provodi natječaj za sufinanciranje znanstvene aktivnosti studenata (SIZIF).

U proteklih 15 godina djelovanja, Zaklada se profilirala u prepoznatljivu neprofitnu organizaciju u Rijeci, ali i uspjela etablirati kao uspješan model umrežavanja i povezivanja akademske, gospodarske i lokalne zajednice u regionalnom, nacionalnom, pa čak i međunarodnom kontekstu.

Ovim putem zahvaljujemo svim osnivačima, podupirateljima, donatorima, članovima akademske i lokalne zajednice, studentima te posebno bivšim i sadašnjim zaposlenicima/ama Zaklade, koji su omogućili njen rast i razvoj u posljednjih 15. godina!

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora