Boris Popović imenovan članom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Član Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci te predsjednik Uprave Alarm automatike d.o.o., Boris Popović, izabran je za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR), kao jedan od predstavnika gospodarstva i poduzetništva. NVZVOTR je najviše stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj. Bavi se pitanjima od važnosti za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje te predlaže i potiče donošenje mjera za njihovo unapređenje. Rad vijeća se temelji na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a njegove članove imenuje Hrvatski Sabor. Članovi vijeća se biraju iz redova znanstvenih savjetnika,  redovitih profesora i predstavnika visokih škola.

Boris Popović je također nedavno postao predsjednik Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka, a više o tome možete pročitati ovdje.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora