Zaklada Sveučilišta u Rijeci dobila status promatrača u konzorciju GENERA

Nakon uspješnog sudjelovanja na kick-off meetingu konzorcija GENERA u Briselu (17. rujna 2015.), Zaklada je prihvatila poziv za statusom promatrača u spomenutom projektu. Projekt GENERA (Gender Equality Network in European Research Area) financira se iz programa Obzor 2020, a usmjeren je razvijanju modela ravnopravnosti spolova na način uklanjanja strukturnih prepreka napretku žena u fizici i srodnim područjima.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora