Natječaj za stručno osposobljavanje za Suradnika/icu za odnose s javnošću Zaklade Sveučilišta

Rijeka, 02. veljače 2016.

Na temelju čl. 24. st. 3. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Odluke Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci od 15. prosinca 2015., Zaklada Sveučilišta u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J

za

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesto

Suradnik/ica za odnose s javnošću

– jedan izvršitelj

Opis poslova:

 • sudjelovanje u osmišljavanju i izradi komunikacijske strategije Zaklade Sveučilišta u Rijeci,
 • sudjelovanje u izradi i provedbi akcijskog plana komunikacijske strategije koja uključuje: upravljanje web portalom, društvenim mrežama, odnosima s medijima, administrativno i interno komuniciranje, te event management
 • sudjelovanje u pripremi i vođenju sastanaka vezanih uz internu komunikaciju i odnose s javnošću Zaklade,
 • sudjelovanje u pripremi svih strateških dokumenata potrebih za kvalitetnu provedbu komunikacijske strategije,
 • sudjelovanje u komunikaciji s medijima putem izrade medijskih dopisa i konferencija za novinare
 • sudjelovanje u pripremi, produkciji i uređivanju tekstualnih, video i audio priloga na portalu Zaklade Sveučilišta u Rijeci i društvenim mrežama,
 • sudjelovanje u pripremi i izradi Zakladinog glasnika ZAKon i popratnog newslettera,
 • sudjelovanje u službenim putovanjima u svrhu produkcije tekstova i priloga za internet stranicu Zaklade,
 • sudjelovanje u organizaciji Zakladinih projekata, akcija i promotivnih događanja
 • sudjelovanje u administrativno-tehničkim poslovima poput odgovaranja na upite, pripremu medijskih materijala i sl.

Uvjeti:

 • ispunjavanje uvjeta za korištenje mjere “Rad, staž i prijevoz“,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • VSS društveno- humanističkog smjera,
 • izvrsno poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na računalu i internet pretraživaču,
 • usmjerenost na visoke standarde u poslu i sklonost timskom radu,
 • komunikativnost i sposobnost lakog pismenog i usmenog izražavanja,
 • razumijevanje osnovnih pojmova struke odnosa s javnošću,
 • izražena volja za učenjem,
 • profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu

Pristupnici uz prijavu prilažu:

 • presliku domovnice,
 • presliku diplome,
 • životopis,
 • motivacijsko pismo

Prijave se dostavljaju isključivo poštom u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na internet stranicama Zaklade na adresu: Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51 000 Rijeka, s naznakom: za natječaj „Suradnik/ica za odnose s javnošću“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka Natječaja.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora