Povezanost gospodarstva, znanosti i studenata u fokusu predstavljanja RRI Tools projekta

U organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci u srijedu 24. veljače 2016. godine, u prostoru Akvarija Studentskog centra na Kampusu, predstavljen je međunarodni projekt RRI Tools, čiji je cilj uključiti društvo u odluke o razvoju znanosti i tehnologije sa svrhom doprinosa pametnom, održivom i cjelovitom rastu.

Projekt RRI Tools provodi multidisciplinarni konzorcij sastavljen od 26 institucija predvođenih od strane fondacije la Caixa iz Španjolske. Projekt uključuje predstavnike širokog raspona sudionika – od istraživača, predstavnika civilnog društva, tvoraca politika, do obrazovnog sektora i poslovnog okruženja. Konačni ishod projekta bit će razvoj skupa digitalnih resursa za javno zagovaranje, obučavanje i širenje i implementaciju projekta RRI unutar programa Obzor 2020.

Projekt se provodi u 19 europskih zemalja, a RRI Tools na Sveučilištu u Rijeci predstavio je voditelj Odjela za međunarodnu suradnju Centra za promociju znanosti iz Beograda Dobrivoje Lale Erić.

“Centar za promociju znanosti iz Beograda današnjom tribinom započinje suradnju sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci u okviru europskog projekta RRI Tools. Cilj projekta je razvoj i implementacija alata koji će biti na raspolaganju znanstvenoj zajednici cijele Europe. Centar i Zaklada zajednički će organizirati projektnu radionicu namijenjenu zainteresiranim sudionicima u svibnju 2016. Odgovorna istraživanja i inovacije jedan su od ključnih tema programa Obzor 2020. S partnerima iz Hrvatske Centar će organizirati više radionica uz podršku Agencije za mobilnost i programe Europske unije.”, naglasio je Lale Erić.

Ravnateljica Zaklade doc. dr. sc. Iva Rinčić dodala je: ”Cilj je ove tribine potaknuti dijalog različitih sektora društva o izazovima modernih istraživanja i inovacija. Time želimo doprinijeti boljoj povezanosti znanosti i zajednice te otvoriti Sveučilište javnosti, ali i uključiti javnost u promišljanje i odlučivanje o smjeru razvoja znanosti.”

Na tribini „Je li moguć bolji dijalog znanosti i društva?“ sudjelovali su i doc. dr. sc. Sven Maričić (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Nevenka Ožanić (Sveučilište u Rijeci – prorektorica za investicije i razvoj); dr. sc. Danijela Štanfel (Razvoj i istraživanje tvrtke JGL d. d., Rijeka); Boris Popović, dipl. ing. el., MBA (Alarm Automatika d.o.o.; Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci); Valentino Rački (Ured za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac (Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci) i prof. dr. sc. Marta Žuvić Butorac (Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“).

Uz raspravu o velikom ulaganju i osiguravanju potrebne tehnološke infrastrukture na Sveučilištu u Rijeci, u fokusu rasprave sudionika bilo je pitanje osmišljavanja i osiguravanja standardiziranoga modela participacije i povezanosti raznih aktera, s naglaskom na gospodarstvenike, studente i znanost, koji bi svojim sinergijskim djelovanjem pridonijeli bržem razvoju lokalne zajednice.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora