GENERA kick-­‐off meeting

Zaklada Sveučilišta u Rijeci sudjelovala je na GENERA kick-­‐off meeting koji se je održao 17. rujna 2015. godine u Briselu gdje se je, među ostalim, razgovaralo o mogućnostima sudjelovanja na projektu.

GENERA projekt (Gender Equality Network in European Research Area) financira se iz programa Horizon 2020. Nadovezujući se na dostupne dokaze rodnih pitanja u STEMu, projekt će razviti i testirati planove po pitanju ravnopravnosti spolova koji su usmjereni na strukturne prepreke napretku žena u fizici i srodnim područjima.

Članak o događaju objavljen je na REA mrežnim stranicama.

http://ec.europa.eu/rea/about_us/news/2015_09_22_news_en.htm

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora