Održana tribina “Reminiscencije na Rijeku, znanost i medicinu: susret s Enricom Mihichem i Giorgiom Lenzem”

Udruga diplomiranih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci Alumni MedRi, Zavod za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU, Katedra za društvene i humanističke znanosti Medicinskog fakulteta, Ured za znanost studentskog zbora Sveučilista u Rijeci i Zaklada Sveučilišta u Rijeci organizirali su susret s dvojicom vrhunskih znanstvenika, Enricom Mihichem i Giorgiom Lenzem.

Susret je bio održan 24. lipnja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a o njima su govorili prof. emerit. dr. Juraj Sepčić i student medicine Igor Salopek.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora