Donacija knjiga Zaklade Sveučilišta u Rijeci Sveučilišnoj knjižnici

Zaklada Sveučilišta u Rijeci donirala je 260 knjiga kao početni fond novoosnovane Zbirke izdanja Sveučilišta u Rijeci.

Temeljem svojih redovitih natječaja, Zaklada Sveučilišta u Rijeci financira i izdavačku djelatnost na Sveučilištu. Na ovaj je način prikupila velik broj vrijednih izdanja, koje je odlučila donirati Sveučilišnoj knjižnici Rijeka.

260 izdanja Zaklade predstavljaju početni fond kojim Sveučilišna knjižnica Rijeka počinje sustavnu izgradnju Zbirke izdanja Sveučilišta u Rijeci. Zbirka će uključivati svako izdanje proizašlo iz djelovanja Sveučilišta, njegovih zaposlenika ili studenata, jednako u tiskanom, neknjižnom ili elektroničkom obliku, uključujući i mrežne publikacije.

Po jedan primjerak iz ove zbirke trajno će se čuvati kao baština Sveučilišta, a daljnji primjerci bit će namijenjeni korištenju studentima i široj riječkoj akademskoj zajednici, čime se nastoji doprinijeti i kvaliteti studiranja na Sveučilištu u Rjeci.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora