PRIČE IZ MARGINE

Zaklada Sveučilišta u Rijeci u izvršavanju svojeg strateškog i prioritetnog cilja Promicanje socijalne odgovornosti akademske zajednice organizira ciklus tribina sa zajedničkim nazivnikom rodne i spolne problematike. Tek se manjim dijelom radi o otvaranju novih tema, a u mnogo većem djelu o kvalitetnijem i detaljnijem razmatranju i propitivanju trajno aktualnih neuralgičnih točaka hrvatskog društva. Naš grad i regija s bremenitom povijesti različitosti, multikulturalnosti, tradicije suživota i vježbanja tolerancije iznimno je pogodna sredina, smatramo, za ozbiljnije seciranje navedene materije. Ovim ciklusom želimo ukazati na tri područja ljudskog djelovanja u kojima spol – bili mi toga svjesni ili ne – ima značajan utjecaj. Radi se o umjetničkom izražavanju pisanom riječi, zatim o primjeni (neutralnih) pravnih normi i konačno o formiranju osobnog identiteta pojedinaca. Skupni naziv Priče iz margine upravo ukazuje na temeljnu karakteristiku izabranih tema: sve su one tu negdje, bliske našoj svijesti, no kada zastanemo i postavimo si pitanje o bilo kojoj od njih, shvaćamo da postoji preveliki nepoznati prostor. Nepoznavanje ili nesvjesnost takve vrste u bitnome utječe na naše poimanje stvarnosti. I upravo je ovdje pozicioniran cilj Zakladinih tribina: osvjetljavanje nepoznatog i podizanje razine svijesti, a radi kvalitetnije percepcije složene stvarnosti u kojoj živimo. Samo oni koji razumiju, poznaju i shvaćaju mogu biti istinski nositelji društvenog boljitka. Mi u Zakladi vjerujemo da boljitak društva nužno ovisi o kvaliteti interpersonalne komunikacije, stvarnog interesa i brige za druge. Akademska zajednica, dakle, nije samo odgovorna za širenje znanja u užem smislu, već i razumijevanja i kvalitete u etičkom smislu. Tribine iz područja spolne i rodne tematike predstavljaju daljnji korak u tom pravcu. Dugoročni cilj je, bude li to ekonomski ostvarivo, osnivanje rodnih studija pri Sveučilištu u Rijeci, po uzoru na brojna druga sveučilišta u inozemstvu.

 

U sklopu ciklusa tribina “Priče iz margine” održat će se tri tribine.

TRIBINA 1 – NOSI LI PISMO BILJEG SPOLA?
[Gradska vijećnica , Korzo 16, 7. ožujka , 15,00 sati]
Što je rod, a što spol? U kakvom su suodnosu kultura i biologija? U kojoj su mjeri rodne reprezentacije znakovi kulture, a u kojoj biologije? Kako izolirati te reprezentacije i razlikovati ih od drugih reprezentacija? Na tribini će se preispitati kategorije izvornosti i univerzalnosti muškoga i ženskoga principa pisanja, a promišljat će se i pitanja roda u filmu. Pregledom različitih umjetničkih praksi pokušat će se razlučiti kakvo je i koje je to specifično žensko stvaralaštvo.

TRIBINA 2 – (PRE)POZNAJU LI PRAVNE NORME OBILJEŽJE SPOLA?
[Gradska vijećnica , Korzo 16, 4. travnja, 15,00 sati]
Antidiskriminacijsko zakonodavstvo na međunarodnoj i nacionalnoj razini odavno izrijekom zabranjuje razlikovanje temeljem spola. No, ova tribina propitat će primjenu neutralnih pravnih normi na spolno različite situacije u kontekstu kaznenog i radnog prava te razmotriti postojanje feminističke teorije prava. Jesmo li svjesni da spol igra ulogu u primjeni prava?

TRIBINA 3 – DEFINIRAMO LI SE PREMA SPOLU I RODU?
[Gradska vijećnica , Korzo 16, 9. svibnja, 15,00 sati]
Spolni i rodni identitet odnose se na definiranje osobnog identiteta kroz prizmu, s jedne strane, spola koji uključuje binarnost muškoga i ženskoga te kroz pitanje jesam li rodno istovjetan ili istovjetna svojemu spolu, što uključuje puno više od binarnog koncepta. Ovom ćemo tribinom pokušati dotaknuti rijetko postavljana pitanja koja se odnose na pitanje seksualnosti i roda, odnosno utjecaju roda i rodnih uloga na usvajanje tradicionalnog seksualnog skripta.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora