Poziv za poster izložbu „Mapa studentskih aktivnosti“

U sklopu projekta NAŠ KAMPUS, Multiart centar, Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci i Zaklada Sveučilišta u Rijeci raspisuju POZIV za POSTER IZLOŽBU  „MAPA STUDENTSKIH AKTIVNOSTI“.

Pravo sudjelovanja imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci, studentske i druge udruge s djelovanjem na području Sveučilišta, grupe studenata koje djeluju na sveučilišnoj razini, studentski zborovi sastavnica Sveučilišta u Rijeci, kao i sastavnice Sveučilišta koje provode aktivnosti za studente riječkoga Sveučilišta .

Rok za prijavu je 1. travanj 2012. godine.

Studenti, pokažite svojim kolegama i profesorima što znači biti aktivan student, pokažite kako svojim izvannastavnim djelovanjem pridonosite Sveučilištu!

 • tko se može prijaviti: pravo sudjelovanja imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci, studentske udruge s djelovanjem na području Sveučilišta, grupe studenata koje djeluju na sveučilišnoj razini, kao i studentski zborovi sastavnica Sveučilišta u Rijeci
 • vrijeme održavanja poster izložbe: u sklopu Studentskog dana (lipanj 2012.)
 • kako se prijaviti:
  (1) poslati odgovarajuće vizualne materijale (fotografije, grafikone i sl.) i popratni tekst (u slobodnoj formi, najviše 12 – 15 redaka teksta, količina teksta od 500 – 1500 riječi) na e-mail adresu msa.uniri@gmail.com te
  (2) popuniti online obrazac za prijavu.
 • stručno povjerenstvo odabrat će 20 postera koji će biti izloženi, a voditelji aktivnosti će dobiti priliku i izložiti svoju aktivnost svim sudionicima te tako ući u konkurenciju za prve tri nagrade
 • trošak dizajniranja i izrade postera snose organizatori izložbe
 • rok za prijavu: 01.04.2012. u 00:00
 • za dodatna pitanja obratite se na msa.uniri@gmail.com, kontakt osoba Sanja Lujić Pirc

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora