Raspisan natječaj za Nagradu Zaklade 2010./2011.

Zaklada Sveučilišta u Rijeci raspisala je natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2010./2011.
Preuzmite tekst natječajaobrasce za prijavu prema kategorijama Nagrade te predložak European CV-a.

Obrasci za prijavu za kategorije 1-4:
a) ako je predlagatelj rektor, senat, dekani, stručna vijeća znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci ili akademske i studentske udruge Sveučilišta u Rijeci
b) ako su predlagatelji tri redovita profesora iz znanstvenog polja kandidata

Obrasci za prijavu za kategoriju 5:
a) ako je predlagatelj rektor, senat, dekani, stručna vijeća znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci
b) ako su predlagatelji tri redovita profesora iz znanstvenog polja kandidata

Rok za prijavu je 13. siječnja 2012. godine.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora