Otvorene prijave za razmjenu mladih u Sloveniji

Udruga za promicanje projektne kulture ‘EU klub’ otvorila je prijave za 7-dnevnu razmjenu mladih koja će se održati u Metliki (Slovenija) od 18. do 25. srpnja 2011. godine. Troškovi smještaja i prehrane su u potpunosti pokriveni, kao i 70% putnih troškova. Rok za prijavu je 8. srpnja 2011.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora