Poziv na iskazivanje interesa – “Sveučilištarci volontiraju”

Zaklada Sveučilišta u Rijeci, u svojim nastojanjima za poticanjem društvene odgovornosti Sveučilišta u Rijeci i svih njegovih članova, i ove godine poziva djelatnike Sveučilišta u Rijeci (nastavnike i administrativno osoblje) na volontersku akciju „Sveučilištarci volontiraju“ u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera.
Ove godine će volonteri iz akademske zajednice posjetiti Odjel za djecu s oštećenjem vida Osnovne škole Pećine (Šetalište 13. divizije 25) u petak, 4. prosinca 2009. godine s početkom u 10.30 sati i sudjelovati u radionici izrade taktilnih slikovnica za slijepu djecu predškolskoga uzrasta koja za svoj rad nemaju gotovo nikakvih didaktičkih materijala.

Zainteresirane djelatnike Sveučilišta molimo da se najkasnije do petka, 20. studenoga 2009. godine u 12.00 sati prijave za sudjelovanje u akciji.

Zaklada sudjeluje u projektu

Zaklada sudjeluje u projektu

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora